۴- صحيفه ذؤابة السيف:

ابو بصیر از امام صادق ÷ نقل می‌کند که: «در غلاف شمشیر رسول الله ص صحیفه کوچکی بود که در آن حروف مخصوصی نوشته شده بود که هر یک از آن حروف هزار حرف دیگر را می‌گشود».

ابوبصیر می‌گوید امام صادق ÷ فرمودند:

«تاکنون از آن دو حرف بیشتر باز نشده است»[۹۴] .

آیا ما می‌توانیم بپرسیم، که حروف دیگر کجاست؟ آیا نباید آنها را نیز بیرون آورند تا اینکه ما شیعیان اهل بیت علیهم السلام از آن استفاده کنیم، یا اینکه تا ظهور امام زمان این علم پوشیده خواهد ماند؟!.

[۹۴] بحار الانوار: ۲۶/۵۶.