۳- صحيفة العبيطة:

از امیرالمؤمنین ÷ روایت است که فرمودند:

«بخدا قسم در نزد من صحیفه‌های زیادی از رسول خدا ص و اهل بیت ایشان موجود است در آن میان صحیفه‌ای است که العبیطه نامیده می‌شود که شدیدتر از آن بر عرب‌ها وارد نشده است در آن اسم شصت قبیله عرب است که خون آنان مباح دانسته شده، و گفته شده که آنها هیچ سهمی در دین خدا ندارند».

این روایت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نه باعقل جور درمی‌آید، اگر اینهمه قبائل هیچ سهمی در دین اسلام نداشته باشند، معنایش این است که درمیان تمام عرب‌ها مسلمان وجود ندارد. علاوه بر آن از اختصاص قبائل عرب به این برچسپ ظالمانه بوی ناسیونالیستی به مشام می‌رسد.