۱- الجامعة:

أبوبصیر از امام صادق÷ روایت می‌کند که ایشان فرمودند:

«در نزد ما جامعه است آنها چه می‌دانند که جامعه چیست؟! گفتم جانم فدای شماباد جامعه چیست؟ فرمودند: صحیفه‌ای است که طول آن هفتادگز است با اندازه‌گیری خود رسول خدا ص و املای ایشان و از زبان خود ایشان، که علی ÷ آنرا بادست خودش نوشته است، در آن حکم هر حلال و حرامی درج گردیده است و در آن هرچیزی هست که مردم تا روز قیامت بدان احتیاج داشته باشند حتی جزای زخمی‌که کسی برداشته باشد»[۹۲] .

در این باره روایات بسیاری وجود دارد که ما بخاطر اختصار از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم: نگا: کافی-بحار- بصائرالدرجات - وسائل الشيعة و غیره.

اینکه جامعه اکنون در کجاست؟ و با این همه علمی‌که در آن نهفته، بلکه شامل تمام آن چیزهایی است که مردم تا قیامت به آن محتاجند؟ چرا پنهان داشته شده، چرا میلیون‌ها انسان از استفاده آن محرومند، بنده جوابی برای این سؤالات نیافتم؟!.

[۹۲] اصول کافی: ۱/۲۳۹، بحار الانوار: ۲۶/۲۲.