صفحه نخست عقاید (کلام) اهل بیت از خود دفاع می کنند فصل پنجم: بازي با كتاب‌هاي آسماني

فصل پنجم: بازي با كتاب‌هاي آسماني

هیچ مسلمانی شک ندارد که پس از صحائف آسمانی و سه کتاب معروف دیگر که همگی منسوخ هستند قرآن کریم یگانه کتاب آسمانی است که بر پیامبر اسلام حضرت محمد ص نازل شده است، اما بنده طی مطالعاتی که داشته‌ام پی بردم که فقهاء و روحانیون ما از کتاب‌هایی سخن می‌گویند که گویا علاوه از قرآن کریم بر پیامبر بزرگوارمان ص نازل شده و ایشان این کتاب‌ها را به طور اختصاصی در اختیار امیرالمؤمنین ÷ گذاشته‌اند! ملاحظه فرمائید: