خلاف فطرت

مفهوم روایت ابویعفور از امام صادق ÷ این است که فرج فقط برای طلب فرزند است اما ارضای غریزه و لذت بردن در «دبر» است! یا حد اقل برای ارضای غریزه از هر دو می‌شود استفاده کرد! در حالی که این امر به طور کلی غلط است، و تنها فرج است که هم برای طلب فرزند و هم برای ارضای غریزه مورد استفاده قرار می‌گیرد این سنت خداوندی و فطرت بشری از آغاز تاریخ تاکنون است، و تا قیامت ادامه خواهد داشت، امام صادق ÷ بسیار پاک‌تر و شأنشان بلندتر از آن است که نعوذ بالله اینگونه چرت وپرت بگویند، ایشان که از بارزترین و آگاه‌ترین علمای قرون طلایی اسلام و از ماهرترین شخصیت‌ها به قرآن و علوم قرآنی بودند چگونه این آیه کریمه با این وضاحت و صراحت را نمی‌توانند بفهمند ﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ؟!.

اگر فرض کنیم که در دبر هم می‌تواند کسی ارضا شود قُبُل هم که طبعا هست راه سومی هم که وجود ندارد بنابراین آیه کریمه و امری که در آن آمده و آنرا مقید به طهارت کرده کلامی بی‌معنی می‌شود!.

از آنجایی که یکی از دو راه مذکور حرام بود و دیگری حلال ضروت پیش آمد که راه حلال را که گاهی مؤقتاً حرام می‌شود بیان فرماید، پس خداوند دستور داد که از کشتزار استفاده کنند و کشتزار همان جایی است که از آن امید فرزند برده می‌شود علاوه بر آنکه هر دو همسر را ارضاء هم می‌کند.