خلاصه

پس هر مسلمان عاقلی به درستی می‌داند که صیغه حرام است و بدلیل مفاسد و مضرات بسیاری که در پی دارد و به دلیل مخالفتش باقرآن و سنت، و سیرت و اقوال ائمه اطهار علیهم السلام به هیچ عنوان قابل تحمل و توجیه نیست، با توجه به آنچه عرض کردیم نصوصی که گویا از فضائل! و ثواب! متعه سخن می‌گویند همه جعلی و قلابی است که هیچ ارزش شرعی نمی‌تواند داشته باشد چونکه با صریح قرآن و سنت رسول اکرم ص و عمل ائمه اطهار علیهم السلام و عقل و فطرت سالم تضاد آشکار دارد و پیامد‌های زشت و بی‌شمار آن که به بعضی از آنها اشاره کردیم فقط تصور آن برای نفرت و انزجار از چنین عمل پلیدی! کافی است.

دین اسلام آمده است که به فضائل ترغیب کند و از رذایل باز دارد و مصالحی که زندگی انسانها بر اساس آن استوارگردیده و رونق می‌یابد را ترسیم و تقویت کند، و صیغه بدون شک نه تنها بر قیام و توانمندی پایه‌های زندگی کمک نمی‌کند، که آنرا سست‌تر و ناتوان‌تر می‌کند و بر فرض اگر یک مصلحت آنی برای یک فرد تأمین کند مفاسد بیشمار دیگری را پدید می‌آورد که پیامدهای منفی آن کل جامعه را دچار سستی و و رشکستگی می‌گرداند.