رأی امام رضا ÷

هنگامی‌که علی بن یقطین ازامام رضا ÷ درباره متعه پرسید جواب دادند:

«ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها» «تو را با متعه چه سروکاری است خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است»[۶۰] .

آری خداوند مردم را با ازدواج شرعی از متعه بی‌نیاز کرده است، لذا ثابت نشده که کسی با زنی از اهل بیت علیهم السلام صیغه کرده باشد، اگر حلال می‌بود و اینقدر فضیلت! و ثواب! می‌داشت آنها حتما اینکار را می‌کردند.

[۶۰] فروع کافی: ۲/۴۳، وسائل الشعیة: ۱۴/۴۴۹.