رأی امام صادق ÷

ائمه اطهار علیهم السلام این واقعیت را به خوبی می‌دانستند و در پرتو همین واقعیت و فهم عمیقی که از قرآن داشتند ارشادات و فرمایشاتشان در تحریم متعه صریح و روشن است ملاحظه فرمایید:

عبدالله بن سنان می‌گوید از امام صادق ÷ درباره متعه پرسیدم فرمودند:

«لا تُدنّس نفسك بها» «نفس خود را با آن کثیف مگردان»[۵۷] .

اگر متعه حلال می‌بود و اینقدر فضلیت! می‌داشت و شرط ایمان می‌بود (و اعتقد بغیر دیننا) چرا امام صادق ÷ چنین تعبیری از آن بفرمایند؟ حضرت به این نیز اکتفا نکردند بلکه با صراحت حکم حرام بودن آنرا بیان فرمودند:

«از عمار روایت است که گفت امام صادق ÷ فرمودند:«قد حرمت عليكم الـمتعة» «تحقیقا متعه برشما حرام شده است»[۵۸] .

علاوه بر آن امام صادق ÷ اصحاب خودشان را همواره سرزنش می‌کردند و از صیغه کردن برحذر می‌داشتند لذا می‌فرمودند:

«آیا یکی از شما خجالت نمی‌کشد که در جای پنهان و شرم‌آوری دیده شود آنگاه این کردار ناپسند او به حساب برادران و یاران صالح و نیکو کارش گذاشته شود؟!»[۵۹] .

[۵۷] بحار الانوار:۱۰۰/ ۳۱۸. [۵۸] فروع کافی: ۲/۴۸، وسائل الشعیة: ۱۴/۴۵۰. [۵۹] فروع کافی: ۲/۴۴. وسائل الشیعة: ۱۴/ ۴۵۰.