ارتقای درجه!

آقای فتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین از پیامبر ص روایت می‌کند که:

«فرمودند کسی که یک مرتبه صیغه کند به مقام امام حسین ÷ می‌رسد و کسی که دو مرتبه صیغه کند به مقام حضرت امام حسن ÷ می‌رسد، و کسی که سه مرتبه صیغه کند به درجه مولا علی÷ می‌رسد، و کسی که چهار مرتبه صیغه کند به درجه من می‌رسد».

دقت کنید که طبق این روایت اگر یک انسان پلیدی یک مرتبه صیغه کند ارتقاء درجه می‌کند و به مقام شامخ امام حسین ÷ می‌رسد، و اگر دو بار سه بارو چهار بار صیغه کند به ترتیب درجات امام حسن و امیر المؤمنین و رسول اکرم ص را کسب می‌کند؟!.

آیا مقام و منزلت رسول اکرم و ائمه اطهار تا این حد آسان است که با چنین فعل پستی! بدست آید؟! حتی اگر این صیغه کننده از نظر ایمانی به مرتبه بلندی رسیده باشد آیا ممکن است درجه او به امام حسین یا برادر یا پدر یا جد بزرگوارش برسد؟!.

منزلت رسول اکرم ص و ائمه اطهار علیهم السلام بسیار بالاتر و ارزشمندتر از آن است که کسی بتواند به آن دسترسی پیدا کند هر چند که از نظر ایمان و عمل ترقی کند.

حتی صیغه کردن با زنان هاشمی یعنی زنان اهل بیت علیهم السلام را جایز شمرده‌اند![۵۰] .

خوب دقت کنید، زنان هاشمی‌که سلاله طاهره نبوت و از اهل بیت پیامبر ص هستند از این هجوم محفوظ نمانده‌اند، در حالی که بعید است اهل بیت اطهار به چنین عمل زشتی تن در دهند.

آقای کلینی صیغه کردن را حتی برای یک بار مضاجعت! نیز جائز شمرده است[۵۱] .

[۵۰] تهذیب طوسی: ج ۲/ ۱۹۳. [۵۱] فروع کافی: ج۵/۴۶۰.