ثواب صيغه!

از امام صادق ÷ پرسیده شد: آیا صیغه ثواب دارد؟ فرمود:

«اگر مقصودش از آن رضای خدا باشد، در ازای هر کلمه‌ای که با او صبحت کند یک نیکی برایش نوشته می‌شود و هر باریکه به او نزدیک شود خداوند گناهی را از او می‌بخشد، و هرگاه غسل کند به انداره قطرات آبیکه بر بدنش ریخته خداوند گناهانش را می‌آمرزد»[۴۸] .

پیامبر خدا ص فرمودند!:

«من تمتع بإمراة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة». «کسی که یک مرتبه با زن مسلمانی صیغه کند گویا هفتاد مرتبه خانه کعبه را زیارت کرده است!» دقت کنید، آیا واقعا یک مرتبه صیغه کردن! ثواب هفتاد زیارت کعبه را دارد؟!.

پیامبر ص فرمودند: «من تمتع مرة أمن من سخط الجبار». «کسی که یکبار صیغه کند از غضب خدای جبار در امان می‌ماند» و کسی که دو بار صیغه کند با ابرار محشور می‌گردد و کسیکه سه بار صیغه کند در بهشت دوشادوش من خواهد بود[۴۹] .

[۴۸] من لایحضره الفقیه: ۳/۳۶۶. [۴۹] من لایحضره الفقیه: ۳/۳۶۶.