قاتل اهل بیت کیست؟!

اگر خواسته باشیم در این زمینه تفصیل بیشتری بدانیم باید مراجع معتبر خودمان را بخوانیم، تا اینکه بدانیم درحق بقیه اهل بیت علیهم السلام چه ظلمی روا داشته! و ذریهء طاهره آنان چگونه به شهادت رسیده‌اند، و قاتل آنان چه کسانی هستند؟!.

عده زیادی از آنان در مناطق شیعه نشین به دست خود شیعیان به شهادت رسیده‌اند، اگر ترس آن نبود که کتاب از حجم تعیین شده بزرگ‌تر شود اسماء کسانی که از اهل بیت به شهادت رسیده‌اند و اسمای کسانی که آنان را به شهادت رسانده‌اند را در اینجا درج می‌کردم ولی خواننده محترم را به کتاب مقاتل الطالبین اصفهانی ارجاع می‌دهم چه او بقدر کافی بیان مطلب کرده است.

در پایان این مبحث یادآور می‌شوم که امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام بیش از بقیه مورد طعن و تمسخر قرار گرفته‌اند و اکثر مسائل مانند تقیه، و متعه، لواطت با زنان، و اعاره فرج و غیره را به آنان نسبت داده‌اند، درحالیکه ساحت مقدس آنان بطور کلی از اینگونه افتراءات پاک است.