توهين به جعفر ÷

حضرت جعفر را -که برادر امام حسن عسکری ÷ است- به جعفر کذاب ملقب کردند، و او را سب و شتم نمودند، آقای کلینی می‌فرماید:

«او فاجری بود که فسقش را آشکار می‌کرد، شهوترانی که بشدت معتاد عرق خوردن بود، درمیان مردان مثل او کسی را ندیدم، که خودش آبروی خود را بریزد و در باطن، خویشتن را حقیر و سبک بشمارد»[۴۶] .

آیا واقعا درمیان اهل بیت علیهم السلام چنین شخصی وجود داشته که فاسق و فاجر و شهوتران و عرق خوارباشد؟!.

[۴۶] اصول کافی: ۱/۵۰۴.