تقلید از منافقین

پس شیعیان حضرت رضا شک کردند که محمد قانع فرزند ایشان باشد!! و با وجود اینکه حضرت می‌فرمایند او فرزند من است آنها باور نمی‌کنند، وبرای اثبات مدعای خود دست به دامن قیافه شناس می‌اندازند!.

تردیدی نیست که این برخورد، طعن آشکار در آبرو وحثییت حضرت رضا ÷ است، گویا همسرش را آشکارا متهم کردند و در عفت و پاکی او شک نمودند. (همانگونه که منافقین به آبروی رسول گرامی ص حمله کردند و همسرش را متهم نمودند).

ممکن است درباره کس دیگری چنین اتهامی مطرح شود شاید هم مردم آن را باور کنند اما به اهل بیت علیهم السلام چنین تهمت ظالمانه‌ای روا داشتن، کمال پستی و رذالت را می‌رساند، ولی متأسفانه مصادر علمی ما که ما مدعی هستیم علوم اهل بیت علیهم السلام را برایمان نقل کرده‌اند، پر از امثال این‌گونه اباطیل و خرافاتند.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍