امام زين العابدين ÷!

کلینی روایت می‌کند که:

«یزید بن معاویه از او خواست که غلام او باشد او ÷ پذیرفت و در جوابش فرمود: «قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع» «آنچه از من خواستی قبول کردم، من اکنون غلام بی‌اختیار تو ام، اگر خواستی مرا نگهدار و اگر خواستی بفروش!!!»»[۴۱] .

عجیب! آیا شخصیتی همچون امام زین العابدین ÷ به یزید می‌گوید من غلام بی‌اختیار توام، اگر خواستی از من کاربگیر اگر نخواستی مرا بفروش؟!!.

اگر خواسته باشیم همه آنچه که درباره اهل بیت آمده جمع‌آوری کنیم سخن بسیار به درازا می‌کشد چون هیچ فردی از آنان نیست که کلمه زشت یا کردار بدی به او نسبت داده نشده باشد، مصادر و مراجع بزرگمان متأسفانه از اینگونه اهانت‌ها و الفاظ رکیک و پوچ درباره اهل بیت اطهار علیهم السلام پر است، که باز هم قسمتی از آن را ملاحظه فرمائید:

[۴۱] روضة الکافی: ۸/۲۳۵