فرزندان عباس÷ !:

و همچنین کشی از امیرالمؤمنین ÷ روایت می‌کند که ایشان برای عبدالله ابن عباس و برادرش عبید الله دعای بد فرمودند:

«اللهم العن ابني فلان- يعني عبد الله وعبيدالله – وأعم أبصارهما كما عميت قلوبهما واجعل عمي أبصارهما دليلا علي عمي قلوبهما!». «پروردگارا! دو فرزند عباس -عبدالله و عبیدالله- را لعنت کن و چشمانشان را کورگردان، چنانکه دل‌هایشان کور شده است.. و کوری چشم‌شان را دلیلی برکوری دلشان بگردان!» [۳۹] .

[۳۹] رجال کشی: ص ۵۲.