مقام شامخ!:

در شرح این حدیث نوشته‌اند، که:

«این شیخ، پیر مردی است که عقل ندارد، و روش صحبت کردن با رقیب را بلد نیست!».

آیا امام صادق ÷ عقل ندارد؟ ای ستمگران واز خدا بی‌خبران!! ای کسانی که سنگ محبت آل بیت را به سینه می‌زنید! آخر چه بگویم؟!! دلم از غم و درد و اندوه دارد خون می‌چکد، آیا اینگونه دشنامها و اهانتها و جسارت‌ها شایسته اهل بیت کرام است؟! بدانید که مقام شامخ اهل بیت علیهم السلام بسیار بالاتر از این بی‌ادبی‌هاست!.