خوارکننده مؤمنان!؟:

سفیان ابن ابی لیلی خدمت اما حسن مجتبی در منزل ایشان رفت و گفت:

««السلام عليك يا مذل الـمؤمنين!!» «سلام عرض می‌کنم ای خوارکننده مؤمنان»!!، فرمود از کجا فهمیدی که مؤمنان را خوار کردم؟ گفت: مسئولیت امت را به تو سپردند و تو از آن شانه خالی کردی و به این سرکش سپردی که به غیر قانون خدا حکم کند؟»[۳۵] .

آیا امام حسن مجتبی خوارکننده مؤمنان بود!؟ یا اینکه عزت‌دهنده مؤمنان؟ که جلو خونریزی را گرفت و با مدیریت حکیمانه و دیدگاه زیرکانه‌اش در آن شرایط بحرانی امت را متحد گردانید؟ اگر حضرت مجتبی ÷ با معاویه برسرخلافت می‌جنگید چه دریایی از خون براه می‌افتاد و خدا می‌داند که چقدر مسلمان از دم تیغ می‌گذشت!؟.

[۳۵] رجال کشی: ص ۱۰۳.