دستورمحبت با كي؟:

مگر در حدیث ابوبصیر نمی‌خوانیم که زنی خدمت امام صادق ÷ آمد و درباره ابوبکر و عمر شپرسید، فرمودند:

«(توليهما) آن دو نفر را دوست داشته باش زن می‌گوید: پس در روز قیامت که من با پروردگارم روبروشوم بگویم که «إنك أمرتني بولايتهما» تو مرا به دوستی آنان امر کردی؟ فرمودند: بله»[۳۳] .

[۳۳] روضة الکافی ۸/۱۰۱.