چاره‌ای نبود؟:

هنگامی‌که امیرالمؤمنین ÷ دخترشان ام کلثوم را به نکاح عمر بن خطاب دادند چرا دشمنی با اهل بیت را مانع این وصلت ندانستند!؟، ابو جعفر کلینی از امام صادق ÷ نقل می‌کند که ایشان درباره آن ازدواج فرمودند:

«إن ذلك فرج غصبناه»!!!. «آن فرجی بود که از ما غصب شد»[۳۲] .

از گوینده این سخن می‌پرسیم: آیا عمر با ام کلثوم ازدواج شرعی کردند؟ یا اینکه او را به زور غصب نمود؟ کلام صادق ÷ معنایش آشکار است آیا ممکن است ابوعبدالله چنین سخن پوچی درباره بیت طاهره حضرت علی ÷ بفرمایند؟

و انگهی اگر عمر ام کلثوم را غصب نمود پدرش اسدالله صاحب ذوالفقار و قهرمان قریش چگونه به این ذلت تن داد و از ناموسش دفاع نکرد!؟.

[۳۲] فروع کافی: ۲/۱۴۱.