عجبا!:

من نفهمیدم مژده ایکه خداوند به پیامبرش می‌داد ایشان چگونه آنرا رد می‌کردند؟ و نمی‌دانم آنچه که برای حضرت زهراء در تقدیر نوشته بود وخداوند به وی مژده می‌داد ایشان چگونه آن تقدیر و آن بشارت را رد می‌کرد؟ و می‌گفت من احتیاج ندارم؟ آیا حضرت زهراء بادل ناخواسته حامله شد و نُه ماه حسین را در شکم نگهداشت؟! و آیا بادل ناخواسته او را زاد؟! آیا از شیردادنش امتناع می‌ورزید!؟.

نعوذ بالله! سید و مولای ما حضرت حسین ÷ شهید حماسه آفرین تاریخ، خیلی بزرگ‌تر و پاک‌تر از این است که چنین چرندیاتی درباره ایشان گفته شود، زن‌های دنیا آرزو می‌کنند که هر کدام آنان دهها حسین بیاورند، وانگهی حضرت فاطمه زهراء، آن طاهره عفیفه چگونه از افتخار فرزندی همچون حسین سرباز می‌زند و ناخواسته حملش می‌کند و میزاید و شیرش هم نمی‌دهد؟ نعوذ بالله به خدا پناه می‌بریم از این بهتان بزرگ.