پیرمرد حقه باز!:

دروغ دیگری ملاحظه فرمایید:

«پدرم روز جمعه مرا با خودشان به مسجد بردند، دیدم که علی بر بالای منبر خطبه می‌خواند: پیر مردی کچل، با پیشانی برآمده، شانه‌های عریض، حقه‌بازی از چشمانش نمایان بود!».