فقط خنده رو؟!:

و نیز از زبان فاطمه سلام الله علیها می‌گویند:

«زنان قریش درباره او به من می‌گویند: او مردی است باشکم بزرگ، دستان دراز، مفاصل درشت، موهای دو طرف پیشانیش ریخته، چشمان بزرگ، شانه‌هایش همچون کوهان شتر بالا آمده، و خنده رو اما مال وثروتی ندارد»[۲۸] .

[۲۸] تفسیر قمی: ۲/۳۳۶.