متهم کیست؟:

همچنین در احتجاج طبرسی آمده است که فاطمه- سلام الله علیها- به امیر المؤمنین ÷ فرمود:

«ای فرزند ابو طالب!«مااشتملت شيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين» خلق خوی انسان در تو نیست! و اینک متهم وغیر قابل اعتماد هستی!».