آموزش دشنام از مِنْبر؟:

از امام صادق ÷ روایت است که فرمود:

«باری امیرالمؤمنین ÷ برسر منبر بود و داشت خطبه می‌داد که زن بد اخلاقی بلند شد و گفت: این قاتل دوستان است، حضرت امیر به طرف وی نگاه کرد و فرمود: ای زن بیباک و پُررو! ای بد زبان شبیه مردان! ای کسیکه مانند زنان حیض نمی‌بینی! ای کسیکه بر فرجش آشکارا چیزی آویزان است! «يا سلفع، يا جريئة، يا بذية، يا مذكرة، يا التي لاتحيض كما تحيض النساء، يا التي على هنها شيء بيّن مُدلي»!»[۲۷] .

آیا ممکن است أمیرالمؤمنین ÷ چنین سخنان زشتی از زبانشان بیرون کنند؟ و آیا امام صادق ÷ چنین سخن پوچی را نقل می‌کند، اگر اینگونه روایات مسخره در کتب اهل سنت می‌بود غوغا بپا می‌کردیم و آنها را رسوا می‌نمودیم، اما متاسفانه در کتب خود ما شیعیان است!.

[۲۷] بحار الانوار: ۴۱/۲۹۳.