حق خادم!:

«با رسول خدا ص به مسافرت رفتیم، جز من خادم دیگری نداشتند و یک لحاف هم بیشتر نبود عائشه نیز همراه بود، رسول خدا بین من و عائشه خوابید روی هر سه نفرمان همان یک لحاف بود، هرگاه برای تهجد بلند می‌شدند با دستشان لحاف را بین من و عائشه پایین می‌زدند، که به فرش پایینی می‌رسید»[۲۵] .

آیا رسول خدا ص در باره ناموسشان ننگ و غیرت نشان نمیدهند که راضی می‌شوند پسر عمویشان که نا محرم است در بغل همسرشان بنشیند؟ آیا با او در یک بستر بخوابد؟! و آنگهی امیرالمؤمنین چگونه تن به چنین حرکت غیر اخلاقی می‌دهد.

همچنانکه ملاحظه می‌کنید در این چرندیات، اهانت آشکاری به رسول خدا ص است. به همین شش روایت در رابطه با پیامبر ص اکتفا می‌کنیم و به موضوع بعدی می‌پردازیم.

[۲۵] بحار الانوار: ۴۰/۳.