رأی حضرت زینب (س)

جواب دارید؟!:

«اما بعد: ای اهل کوفه، ای اهل مکر و غدر و خذلان! مثال شما مانند زنی است که با زحمت نخ می‌ریسد و با دست خودش خرابش می‌کند، آیا در شما جز تکبر و خود خواهی و کینه‌توزی و دروغ وجود دارد؟ شما برای برادرم گریه می‌کنید؟! تعجب است! پس زیادتر گریه کنید و کم‌تر بخندید، مگر شما نمی‌دانید که ننگ تلف کردن او را شما برپیشانی دارید؟! چگونه به خود اجازه دادید که نوه خاتم الانبیاء را به شهادت برسانید؟!»[۲۰] .

[۲۰] احتجاج: ۲/۲۹-۳۰.