رأی امام حسین ÷

دعای خیر!:

«پروردگارا! اگر به آنان تا مدتی مهلت دادی به چندین گروه متفرقشان کن، تا اینکه با یکدیگر در آویز باشند، و هرگز اولیای أمور‌شان را از آنان خشنود مگردان، زیرا آنان ما را فرا خواندند که نصرتمان کنند، اما برما ظلم روا داشتند و ما را کشتند»[۱۲] .

[۱۲] الارشاد: از مفید ص۲۴۱.