مسير اصلاح طلبان

شاید هم اینک در پی قتل بنده باشند همچنانکه کسان دیگری را که قبلا زبان به حق گشودند، کشته‌اند، یکی از چهره‌های بسیار مهم و معروفی که به قتل رسانده‌اند فرزند رشید امام راحل آیة الله العظمی سید ابوالحسن موسوی اصفهانی (پدر دوست مذکورمان دکتر موسی موسوی) بود، آیة الله بزرگ به راستی که او نور چشم همه علمای شیعه بالاتفاق بود، با این وجود هنگامی‌که تصمیم گرفت مذهب شیعه را اصلاح کند و خرافات را از دامن تشیع بزداید تحملش نکردند، و برای آنکه او را از برنامه اصلاحی‌اش بازدارند فرزند عزیزش را مانند گوسفندی در داخل محراب سر بریدند.

کما اینکه پیش از آن آقای احمد کسروی را که او نیز بیزاری خودش را از انحراف و کجروی اعلان کرده بود و در پی تصحیح مذهب تشیع برآمده بود کشتند و تکه تکه کردند، (آیة الله بزرگ سید ابوالفضل برقعی را سر نماز تیر کردند و چنانکه خود ایشان می‌فرمود (۶۰۰) نفر از روحانیون توماری امضاء کردند که برقعی یهودی است و نیز دکتر علی مظفریان شیرازی، استاد رضا زنگنه اصفهانی و) کسان دیگری که به سرنوشت مشابهی گرفتار شده‌اند تعداد‌شان کم نیست هرکس که از پذیرش خرافات و عقائد باطلی که به مذهب رخنه کرده سرباز زده حتی الامکان تصیفه شده است، بنا براین بنده هم بعید نمی‌دانم که قربانی چنین توطئه کور و تعصب‌آمیزی شوم!!.