پيش‌بيني

با اینکه می‌دانم که این کتابم غوغای فراوانی به پا خواهد کرد و اتهامات بسیاری به سوی من سرازیر خواهد شد، اما بنده همه اینها را در نظر گرفته‌ام و هیچ باکی ندارم، طبیعی است که نوکر اسرائیل و آمریکا معرفی شوم و اینکه دین و وجدانم را به مبلغ اندکی از دنیا فروخته‌ام، این چیز تعجب‌آوری نیست، قبلا به دوستمان علامه دکتر موسی موسوی نیز چنین اتهاماتی وارد کرده‌اند، تاجاییکه آقای علی غروی می‌‌فرمود: «پادشاه عربستان سعودی به دکتر موسوی قول داده‌است که زن زیبایی از آل سعود در اختیارش بگذارد و حالت مادی‌اش را بهبود بخشد بنابراین در ازای پذیرفتن مذهب وهابیت پیشاپیش مبلغ قابل ملاحظه‌ای در یکی از بانک‌های آمریکا به حساب او ریخته شده است»!!.

این نمونه‌ای از دروغ‌ها و افتراءات و شایعه پراکنی‌هایی بود که راجع به دکتر موسی موسوی گفته شد، تاببنیم که سهم ما در این میان چه خواهد بود.