خوشخبري

مضافاً این را هم بدانید که عده زیادی از اقشار مختلف مردم ما به خصوص درمیان روشنفکران و دانشگاهیان و حتی بعضی علماء و طلبه به علت آنچه که بر خلاف واقعیت می‌بینند و می‌شنوند و در کتاب‌ها می‌خوانند و بر آن سکوت می‌کنند وجدان‌شان شدیداً ناراحت است، و هر کدام آنان در انتظار فرصت مناسبی بسر می‌برند، کما اینکه عده زیادی از آنان سرگرم مطالعه و تحقیق هستند از خداوند بزرگ مسئلت دارم که این کتاب مرا وسیله‌ای قرار دهد که آنان بتوانند از آن استفاده کنند، و بر اساس تحقیق و استدلال راه خودشان را انتخاب کنند، زیرا که عمر کوتاه است، و کسیکه حق را بشناسد و از پذیرش آن سر باز زند حجت بر او تمام شده است و دیگر عذری ندارد.

این خوشخبری را هم به سمع مبارکتان برسانم که عده‌ای از مراجع و اساتذه محترمی‌که با آنان رابطه نزدیک‌تری دارم بحمد لله دعوتم را پذیرفته‌اند و حقایقی که من بدانها دست یافته‌ام از دید و مطالعه آنها نیز گذشته است و مدتی است که آنان مشغول دعوت و روشنگری هستند از خداوند منان مسئلت دارم که به همه‌مان توفیق مزید عنایت فرماید تا اینکه بتوانیم مردم عزیزمان را به حقیقت و راه شناخت آن از طریق تحقیق و مطالعه آشنا کنیم. آمـین.