صفحه نخست عقاید (کلام) اعمال مخالف با شرع برخی از بانوان مسلمان در بيرون رفتن از منزل، بدحجابي و اختلاط با م...

در بيرون رفتن از منزل، بدحجابي و اختلاط با مردان

۱- استفاده از عطر و اودکلن به هنگام بیرون رفتن از منزل به گونه‌ای که بوی خوش آن به مشام مردان برسد. این از کارهای بسیار ناپسندی است که خیلی از زنان آن را دست‌کم می‌گیرند.

خواهر مسلمان،‌ آیا می‌دانید که پیامبرص اجازه نمی‌دهد زنان با استفاده از عطر و مواد خوشبو، به مسجد آیند، و فرموده است: «هر زنی که به خود عطر زند و سپس به مسجد رود نمازش پذیرفته نمی‌شود تا اینکه غسل نماید»[۱۷] .

خواهر گرامی، وقتی در حق زنی که برای گزاردن فریضه‌ی نماز قصد خانه‌ی خدا دارد، این گونه است، پس در حق کسی که خود را معطر می‌کند و آنگاه از منزل به قصد بازار یا مراسم جشن یا دیدن بستگان و یا به محل کار بیرون می‌رود و بدین وسیله در راه مردانی را به فتنه می‌انداز، چگونه است! بدون شک در چنین حالتی تحریم شدیدتر و عذاب سخت و دردناک‌تری خواهد داشت؛ پیامبرص می‌فرماید: «هر زنی که به خود عطر زند و سپس از مردانی گذر کند تا بوی آن را حس کنند، زناکار است»[۱۸] .

۲- خلوت با نامحرم: پیامبرص فرموده است: «هیچ کدامتان با زنی خلوت نگزینید، مگر اینکه با شما محرمی باشد»[۱۹] .

۳- رفتن پیش پزشکان مرد بی‌آنکه ضرورتی در میان باشد: برای زن بهتر است حتی‌الامکان برای معاینه و درمان به پزشکان زن مراجعه کند.

۴- چنانچه جامعه‌ی اسلامی به کار و تخصص زن نیازمند باشد، برای او رواست تا بیرون از منزل به کار مشغول شود، البته به شرط اینکه کار او مباح و متناسب با طبیعت جسمی و روحی او باشد و موجب کوتاهی در گزاردن حقوق همسر و فرزندش نشود و بتواند با رعایت رفتار و اخلاق اسلامی و بدون کوتاهی در فرایض شرعی و به دور از اختلاط با مردان در محیط کاری به وظیفه‌ی خود به درستی عمل کند.