رأی ابن الأثیر [۱]:

النَّمَصُ: باریک کردن أبروها به خاطر قشنگ نمودن آنها.

النامصه: کسی که أبروی زنها را باریک می‌کند.

الـمتنمصة: کسی است که خواهان باریک کردن أبروها باشد.

اَلَـمِنْماصْ: موچین.

[۱] جامع الأصول: ۴/۷۸۰.