صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر ادعای تیجانی مبنی بر اینکه پیامبر

ادعای تیجانی مبنی بر اینکه پیامبر ج با حدیث «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» صراحتاً خلافت علی را اعلام کرده است

تیجانی در صفحه ۱۶۱ کتاب خویش می‌گوید: اما اسبابی که مرا به بصیرت واداشت و سبب هدایت من شد خیلی فراوانند که در اینجا نمی‌گنجد و تنها به ذکر چند نمونه اشاره می‌کنم: