صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر اقوال اعضای هیئت کبار علمای عربستان

اقوال اعضای هیئت کبار علمای عربستان

در یکی از فتواهای کمیته دائمی پژوهش‌های علمی و افتاء در ضمن پاسخ درباره اعتقاد شیعیان رافضی آمده است: «مذهب شیعه امامی چه در اصول یا در فروع، مذهبی ساختگی و بدعتی در اسلام است [۳۲۳]» در فتوای دیگری آمده است : «شیعیان امامیه اثنی عشریه در کتب خود از ائمه خود نقل کرده‌اند قرآنی که عثمان بن عفانس از طریق حافظان قرآن از صحابه آن را جمع کرده است دارای تحریف و کم و کاست است و بعضی از کلمات و جملات آن، حذف و بعضی از سوره ها تحریف شده است، و اگر کسی کتاب (فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب) را که مؤلف آن حسین بن محمد تقی نوری طبرسی درباره تحریف قرآن نوشته است بخواند این امر را تصدیق می‌کند، از امثال این کتاب که برای دفاع از مذهب شیعیان رافضی نوشته شده است، منهاج الکرامه ابن المطهر حلی است که در آن از منابع صحیح سنت از قبیل صحیح بخاری و مسلم روی‌گردانی کرده و در استدلال به احکام عقیده و فقه بدان مراجعه نکرده است و برای آن ارزش قایل نبوده است. همچنین به آن‌ها رجوع نمی‌کنند، بلکه کتاب‌های حدیثی برای خود تألیف کرده و اصول نادرستی را برای خود قرار داده‌اند که در تشخیص احادیث ضعیف و صحیح از یکدیگر [به ادعای خودشان] بدان مراجعه می‌کنند، و از جمله اصول خود رجوع به اقوال امامان معصوم [بنا به ادعایشان] را قرار داده‌اند [۳۲۴]... الخ فتوی

این برخی از اقوال امامان پیشین وعلمای پس از آن‌ها، همچنین قبل از آن‌ها امامان اهل بیتس بود که همگی به این حقیقت اقرار کرده و از طریق آن نصوص متواتری که از آن‌ها در مذمت رافضیان به دست ما رسیده است و آن را بیان داشته‌اند که آن‌ها را با هر گونه شر و رذالتی توصیف کرده‌اند و موضع واحد خود را درمقابل آنان اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که آن‌ها جزو دورترین افراد مردم به خیر و هر فضیلتی هستند. و با عبارت‌های گوناگون نسبت به خطر زیان و شدت خطرشان هشدار داده‌اند. تا جایی که شیخ الاسلام ابن‌تیمیه/‌ که بسیار نسبت به آن‌ها شناخت داشت. پس از اینکه آن‌ها را به شدت نکوهش می‌کند در مذمت آن‌ها می‌گوید: ‌«و مرد شیوا سخن نمی‌تواند شرارت وضررشان برای مسلمانان و اهل اسلام را بشمارد.»

چنانکه سابقا گذشت خداوند به همه این ائمه و سایر علما که مردم را نسبت به شیعیان رافضی هشدار می‌دادند پاداش خیر دهد، آن‌ها به طور شایسته امت را نصیحت و در این راه تلاش کردند تا اینکه گفته‌ها و هشدارهای‌شان به حجتی بر مردم تبدیل شده است و برای هر کسی که کوچکترین بهره‌ای از فهم وشناخت شریعت داشته باشد، روشن است که شیعیان رافضی دورترین مردم از حق و حقیقت ونزدیک‌ترینِ مردم به ظلم وجور هستند و آن‌ها بیش از همه مردم با شریعت مخالفت و نسبت به شریعت و اهل خیر و فضیلت کینه‌توزی می‌کنند و مسلمانان درتاریخ گذشته ومعاصرشان به هیچ فرقه‌ای بدتر وخطرناک‌تر از آن‌ها برای دین مبتلا نشده‌اند.

از خداوند می‌خواهیم که هدایتش شامل حالشان شود و مسلمانان را از شر آن‌ها حفظ کند و نیرنگ و مکر آن‌ها را به خودشان بازگرداند و به دست خودشان آن‌ها را هلاک کن, او شنوا و پاسخگوست.

[۳۲۳] فتوای کمیته دائمی، جمع احمد درویش ۲/۲۶۸ فتوای شماره (٩۴۲۰)، و این فتوا به امضای علمای ذیل است: شیخ عبدالعزیز بن باز (رئیس کمیته)، شیخ عبدالرزاق عفیفی (نایب رئیس کمیته)، شیخ عبدالله بن غدیان (عضو کمیته). [۳۲۴] فتواهای کمیته دائمی ۲/۲۶٩ شماره (۱۱۴۶۱) و امضاهای این فتوا همان امضاهای سابق است.