نظر ابن بطه/ (۳۸٧هـ)

در کتاب (الابانة الکبری) می‌گوید: اما رافضیان از همه بیشتر تفرقه، اختلاف و دو دستگی داشته، و هر یک برای خودش مذهبی اختیار کرده‌ و مخالفان‌شان لعن کرده‌ و کسی را که از آن‌ها پیروی نکند، تکفیر می‌کند، و همه می‌گویند که نماز، روزه، جهاد، نماز جمعه، نماز عیدین، نکاح، طلاق و خرید و فروش جز با وجود امام درست نیست، هر کس که امام نداشته باشد دین ندارد، و هر کس امامش را نشناسد دین ندارد…

اگر ارزش علم نبود، همان علمی که خداوند درجه‌اش را بالا برده و ارزش آن را گرامی داشته و از نجاست‌های گمراهان حفظ کرده تا گفته‌های قبیح و مذاهب فاسد آن‌ها با آن آمیخته نشود، که از ذکر آن مو بر تن آدمی راست می‌شود و جان‌ها از شنیدن آن پریشان می‌شود و عاقلان زبان‌ها و گوش‌های خود را از آن حفظ می‌کنند از گفته‌هایشان چیزهایی نقل می‌کردم که برای عاقلان پند و عبرت می‌بود. [۲۸۶]

[۲۸۶] الابانة الکبری ۲/۵۵۶