نظر محمد بن یوسف فریابی/ (۲۱۲هـ)

لالکایی از او روایت می‌کند که گفته است: من رافضیان و جهمیان را جزو زندیق‌ها می‌دانم. [۲٧۱]

از موسی بن هارون روایت شده است که می‌گوید: شنیدم از فریانی درباره کسی پرسیده شد که ابوبکر و عمر را دشنام می‌دهد؟ گفت: او کافر است… پرسید: آیا بر او نماز خوانده می‌شود؟ گفت: نه، پرسیدند با او چکار باید کرد در حالی که او لا اله الا الله می‌گوید؟ پاسخ داد: با دست خود او را لمس نکنید بلکه با چوب او را بلند کنید و او را در قبر بگذارید. [۲٧۲]

[۲٧۱] شرح اصول اعتقا اهل السنه ۸/۱۴۵٧ [۲٧۲] خلال (السنه) ۱/۴٩٩ ابن بطه در (الابانة الصغری) ص۱۶۰