نظر امام ابو‌حنیفه/ (۱۵۰ هـ)

ابن عبدالبر از حماد بن ابی‌حنیفه روایت می‌کند که شنیده‌ام از ابو‌حنیفه گفته است: عقیده جماعت بر این است که ابوبکر و عمر و عثمان و علی را برتر بدان و بر هیچکدام از یاران رسول خدا ج خرده گیری مکن. [۲۵٩]

[۲۵٩] الانتقاد فی فضایل الثلاثه الائمه الفقهاء ص۱۶۳