صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر ثالثاً: نظرات و اقوال علمای پیشین و عالمان پس از آ...

ثالثاً: نظرات و اقوال علمای پیشین و عالمان پس از آن‌ها

بقیه ائمه دین و علما و مسلمانانی که گفته‌شان تا زمان ما در میان امت ارزشی دارد و در میان امت اسوه و الگو هستند نسلی بعد از نسل و عصری بعد از عصر از عهد صحابه تا دوران معاصر با وجود اختلاف زمانی و مکانی، تنوع مذاهب و علوم‌شان اعم از محدثین و مفسرین و فقها و مورخین و محققان در فرقه‌ها و مقالات بر مذمت رافضیان و گمراهی آن‌ها تأکید کرده‌اند و اینکه آن‌ها دورترین مردم از حق و حقیقت بوده و از گمراه‌ترین و منحرفترین فرقه‌ها بوده و به کفر و الحاد نزدیک‌تر و برای دین و مردم خطرناکترند.

همچنین سخن محققان درباره عقاید رافضیان مورد اتفاق است که می‌گویند: در میان فرقه‌های منسوب به اسلام، جاهل‌تر و دروغگوتر و بی‌عقل‌تر و نادان‌تر و ظالم‌تر و گستاخ‌تر به حدود الهی و خوارکننده‌تر و خرد‌کننده‌تر در دنیا و آخرت، از رافضیان وجود ندارد و امت اسلامی به بدتر از آن‌ها مبتلا نشده است. نمونه‌هایی از گفته‌هایشان را می‌آوریم: