نظر شریک بن عبدالله

لالکائی از ابراهیم بن اعین روایت کرده‌ که می‌گوید: به شَریک [۲۴۱] گفتم: نظر تو درباره کسی که بگوید کسی را افضل نمی‌دانم چیست؟ گفت: «این احمق است، آیا ابوبکر و عمر برتری داده نشده‌اند؟» [۲۴۲]

از سلیمان بن ابی‌شیخ آمده که می‌گوید: عبدالله بن مصعب زبیری شریک را ملاقات کرده‌ و به او گفت: شنیده‌ام درباره ابوبکر و عمر به بدی سخن می‌گویی؟ شریک پاسخ داد: به خدا قسم من از شخصیت زبیر چیزی را کم نمی‌کنم. چگونه چیزی از شخصیت ابوبکر و عمر بکاهم [۲۴۳]. از حفص بن غیاث روایت شده است که می‌گوید: من از شریک شنیدم که می‌گفت: «پیامبر خدا ج در حالی از دنیا رفت که مسلمانان ابوبکر را بهترین یافتند و اگر می‌دانستند در میان‌شان فردی از او برتر وجود دارد و او را بر نمی‌گزیدند بی‌تردید ما را فریب داده‌اند. سپس ابوبکر عمر را برگزیده و آنچه از حق و عدالت که مشهور است بپا داشت و هنگامی که وفاتش فرارسید خلافت را به شورای شش نفره سپرد که بر عثمان اتفاق کردند، اگر می‌دانستند در میانشان برتری و بهتری وجود دارد و او را برنمی‌گزیدند بی‌تردید پس ما را فریب داده‌اند، در حالی که چنین نیست.» [۲۴۴]

علی بن خشرم می‌گوید: یکی از اصحاب ما از اهل حدیث به من گفت این را به عبداله بن ادریس عرض کردم. ابن‌ادریس گفت: تو این را از حفص شنیده‌ای؟ گفتم: آری، گفت: شکر خدا که این سخن از زبان او خارج شده است به خدا قسم که او شیعی است، اگر چه شریک نیز شیعی است. [۲۴۵]

ذهبی می‌گوید: «معتقدیم: این نمونه تشیع همان است که در آن ان شاء الله اشکالی وجود ندارد، جز از نظر خرده گیری به کسانی که با علی س جنگیده‌اند، که فاعل آن باید ادب شود.» [۲۴۶]

[۲۴۱] او: شریک ابن عبدالله نخعی، قاضی ابوعبدالله مشهور است متوفای سال ٧٧ است، ذهبی درباره‌اش می‌گوید: در او تشیع سبکی طبق روال همیشگی او وجود دارد. سیر اعلام النبلا ۸/۲۰۰-۲۰۲ [۲۴۲] شرح اصول اعتقاد اهل السنه ٧/۱۳۶٩، ذهبی در (السیر) ۸/۲۰۵ [۲۴۳] ذهبی در (السیر) ۸/۲۰۶ [۲۴۴] همان مصدر ۸/۲۰٩ [۲۴۵] ذهبی در (السیر) ۸/۲۰٩ [۲۴۶] همان مصدر