نظر امام زید بن علی

از زید بن علی روایت شده است که می‌گوید: ابوبکر امام شکرگزاران بود، و سپس این آیه را تلاوت نمود : ﴿وَسَيَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ١٤٤ [آل عمران: ۱۴۴].

«و خداوند به شکرگزاران پاداش خواهد داد».

سپس گفت: برائت جستن از ابوبکر برائت جستن از علی است [۲۳۰] همچنین می‌گوید: «تبری جستن از ابوبکر و عمر برائت جستن از علیس است، اگر خواستید این یا آن را تقدیم و تاخیر کن.» [۲۳۱]

[۲۳۰] لالکائی در شرح ( اصول اعتقاد اهل السنه) ٧/۱۳۰۲، و ابن عساکر در (تاریخ دمشق) ۶/۳۲۴ب و ذهبی در السیر ۵/۳٩۰ [۲۳۱] محمد بن عبدالواحد مقدسی در (النهی عن سب الاصحاب) ص٧۵