صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر اولاً: دیدگاه اهل بیت درباره رافضیان و سخنان ایشان...

اولاً: دیدگاه اهل بیت درباره رافضیان و سخنان ایشان در مذمت آن‌ها

دیدگاه ائمه اهل بیت پیامبر ج درباره‌ رافضیان و عقایدشان مانند سایر اهل سنت است، آن‌ها به گمراهی و انحراف آن‌ها از سنت پیامبر ج و دور بودن آن‌ها از حق معتقدند، و اهل بیت پیامبر به علت نسبت دادن آن عقاید فاسد از سوی رافضیان به آن‌ها و دروغ‌های فراوانی که بر آن‌ها بسته‌اند آن‌ها را شدیداً مورد مذمت و انتقاد قرار داده‌اند و سخنان آن‌ها درباره مذمت و نکوهش رافضیان و مبرا بودن از عقایدشان بسیار فراوان است.