صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر بدگویی آن‌ها درباره امام شافعی

بدگویی آن‌ها درباره امام شافعی/

نباطی با بدگوی از او می‌گوید: از ابوبکر بن عیاش روایت شده است که گفت: خداوند روی ابن ادریس (شافعی) را سیاه کند. عمار بن زریق گفته است: در پیش ثوری نام شافعی برده شد او گفت: نه فقیه است و نه امانتدار. قاضی بن شهری گفته است: شافعی فقط زمانی سخن می‌گفت که نوجوان بی‌ریش زیبا‌رویی در کنارش می‌نشست .... نباطی اضافه می‌کند و می‌گوید: او به پیامبر ج ما علاقه به امور حرام را نسبت داده است و گفته است: پیامبر زنی را دید و آن را پسندید و در نتیجه دستور داد تا شوهرش او را طلاق دهد. [۲۱۱]

[۲۱۱] الصراط المستقیم ۳/۲۱٧-۲۱٩