صفحه نخست عقاید (کلام) دفاع از آل و اصحاب پیامبر علت نامگذاری آن‌ها به این نام

علت نامگذاری آن‌ها به این نام

جمهور اهل تحقیق معتقدند که سبب نامگذاری رافضه به این نام آن است که بعد از اینکه از شیخین تبری جسته و امام زید آن‌ها را نهی کرده آن‌ها زید بن علی را ترک کردند و بعد از اینکه در لشکر او بودند از دورش متفرق شدند، و آن هنگامی‌بود که او در سال ۱۲۱ هـ علیه هشام بن عبدالملک قیام کرد.

ابوالحسن اشعری می‌گوید: «زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب، علی را بر سایر یاران پیامبر در امر ولایت ترجیح می‌داد و خروج بر ائمه جور را جایز می‌دانست. هنگامی که در کوفه در میان کسانی که با او بیعت کرده بودند شنید که افرادی درباره ابوبکر و عمر بدگویی می‌کنند، کارشان را تقبیح کرد. در نتیجه بعضی از کسانی که با او بیعت کرده بودند، از دور او متفرق شدند. زیرا گفت: مرا رفض نمودید و رها کردید و گفته می‌شود آن‌ها را به خاطر گفته زید که به آن‌ها گفت (مرا رفض کردید) رافضه نامیده شدند.» [۳۵]

قوام السنه [۳۶] و رازی [۳٧] و شهرستانی [۳۸] و شیخ الاسلام [۳٩] ابن‌تیمیه (رحمهم الله) همگی چنین نظری دارند. اشعری [۴۰] در قول دیگری گفته است: آن‌ها به خاطر عدم پذیرش امامت شیخین رافضه نامیده شده‌اند.

[۳۵] مقالات الاسلامیین ۱/۱۳٧ [۳۶] الحجه فی بیان الحجه ۲/۴٧۸ [۳٧] اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین ص ۵۲ [۳۸] الملل و النحل ۱/۱۵۵ [۳٩] منهاج السنه ۱/۸ مجموع الفتاوی ۱۳/۳۶ [۴۰] مقالات الاسلامیین ۱/۸٩