خاك قبر حسين شفاي درد است.

از ابی‌عبدالله روایت است که فرمود: براستی که خداوند متعال آن خاک را وسیله شفا برای شیعیان و دوستان ما قرار داده‌است [۵۹].

سعد می‌گوید: از امام رضا درباره خاکی که مردم آن را می‌خورند پرسیدم،‌ فرمودند خوردن هر خاکی همانند خوردن گوشت مردار،‌ خون ‌و گوشت حیوانی که برای غیر خدا قربانی شده باشد،‌ حرام است جز خوردن خاک قبر حسین که شفای هر دردی است [۶۰].

و همچنین ابی عبدالله می‌فرماید: در خاک قبر امام حسین شفای هر دردی وجود دارد و آن خاک، ‌بزرگ‌ترین دواء‌است [۶۱].

[۵۹] بحار الأنوار ج۱۰۱ ص۱۱۸. [۶۰] بحار الأنوار ج۱۰۱ ص۱۲۰. [۶۱] بحار الأنوار ج۱۰۱ ص۱۲۲.