ساختن تسبيح از خاك قبر

اضافه بر مسأله سجده آنها معتقداند که اگر کسی تسبیحی با خود حمل کند که از خاک قبر امام حسین ساخته شده باشد او تسبیح کننده است هر چند که تسبیح هم نکرده باشد.

از امام صادق روایت می‌کنند که فرمود: کسی که تسبیحی همراه داشته باشد که از گل قبر امام حسین ساخته باشند، ‌نزد خدا تسبیح کننده محسوب می‌شود هر چند که تسبیح نکند [۵۷].

علتش این است که طبق اعتقاد شیعه سرزمین کربلاء پاک‌ترین،‌ مقدس‌ترین و با عظمت‌ترین نقطه کره زمین بوده و از آن روز که خدا آن را آفریده همین طور بوده است در این رابطه جمله ایی را نیز به پیامبر اکرمص نسبت داده‌اند که گویا فرموده است: «هي أطهر بقاع الارض وأعظمها حرمة وإنها لـمن بطحاء‌الجنة» [۵۸]. «آنجا پاکترین نقطه روی زمین، ‌با عظمت‌ترین آن و قسمتی از خاک بهشت است».

[۵۷] وسائل الشيعة ج۳ ص۶۰۸؛ السجود علی التربة الحسينيةص۳۴. [۵۸] السجود علی التربة الحسينية ص۲۵.