صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی شیعه و حسینیه ها دروغ پردازي‌هاي شيعه درباره خاك كربلا

دروغ پردازي‌هاي شيعه درباره خاك كربلا

شیعه برای سجده بردن بر خاک قبر امام حسین ارزش و خاصیتی منحصر به فرد ساخته‌اند.

از ابی‌عبدالله روایت می‌کنند که: سجده بردن بر خاک قبر امام حسین حجاب‌های هفتگانه را پاره می‌کند [۵۳].

از امام صادق روایت کرده‌اند که: سجده بردن بر خاک قبر امام حسین هفت طبقه زمین را نورانی می‌کند [۵۴]. این دو روایت دروغ شیعه را بر ملا می‌کند که در مقام دفاع از خود می‌گویند: هدف ما سجده بردن بر خاک قبر حسین نیست، بلکه بخاطر کسب اطمینان از نظافت محل سجده، آن را می‌گذاریم و این ادعا کاملاً‌ باطل است چون سجده بردن فقط با پیشانی نیست بلکه با هفت عضو انسان (دو کف دست،‌ دو سینه پا،‌ دو زانو و پیشانی) به سجده بیفتد،‌ شیعه روی یک عضو (پیشانی) سجده می‌برد،‌ پس شش عضو دیگر چی؟ این در حالی است که حتی در روایات خودشان،‌ بینی جزو پیشانی محسوب شده و تأکید شده که باید روی محل سجده قرار گیرد.

از امام صادق نقل است که فرمود: کسی که بینی وی آنچه را که پیشانیش انجام می‌دهد، انجام نداده باشد نمازش صحیح نیست [۵۵].

همچنان که شیخ طوسی در دو کتاب خود از امام علی روایت می‌کند که: چنین نمازی صحیح نیست که آنچه پیشانی انجام می‌دهد بینی انجام نداده باشد [۵۶].

[۵۳] وسائل الشيعة ج۲ ص۶۰۸؛‌ تحرير الوسيلة ج۱ ص۱۴۹. [۵۴] وسائل الشيعة ج۲ ص۶۰۷. [۵۵] اصول كافي ج۳ ص۳۳۳؛‌ وسائل الشيعة ج۴ ص۹۵۵. [۵۶] الاستبصار ج۱ ص۳۲۷؛‌ تهذيب الأحكام ج۲ ص۲۹۸؛ وسائل الشيعة ج۴ ص۹۵۴.