دشمن در کسوت دوست

دشمنی در لباس دوستی علیه اسلام را، یهودان و منافقان به خصوص رئیس منافقان عبدالله بن ابی بن سلول در حیات طیبه‌ی پیامبر اسلام ج بنیان گذاری کرده بود، اما در زمان مبارک آن حضرت ج با افشاگری‌های قرآنی و به وسیله وحی الهی کاملا نامراد و ناکام گردید و آرزوی خود را به گور برد و به عذاب الیم گرفتار شد. بعد از رحلت پیامبر ج تا مدتی گروه وی به دلیل نداشتن پیشوا متلاشی شده بود، و چنین بنظر می‌رسید که این گروه و برنامه‌هایش کلا نابود شده است ناگهان از میان این گروه یک مجدد نفاق برای تجدید حیات این حزب نفاق بروز نمود.