انتخاب ابوبکر صدیق س

همچنان که گفته شد: رسول خدا ج در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع‌الأول سال یازدهم هجری در منزل حضرت عایشه ل در مدینه وفات یافت.

ساعاتی پس از وفات آن بزرگوار مسلمانان در مورد انتخاب و بیعت جانشین او تلاش و مشاوره خویش را آغاز کردند!.

هنوز آفتاب روز دوشنبه غروب ننموده بود که ابوبکر صدیق س را به عنوان جانشین رسول خدا ج برگزیدند و بعد از آن بود که کار غسل و کفن و اقامه نماز و دفن او را انجام دادند!.