نزاع خوارج با حضرت علی س

در رابطه با چالش‌ سختی که در نهایت حضرت علی از طرف خوارج با آن مواجه شده بود، خود را در کنار او احساس کرده و به طور خلاصه در مورد تحولات سریع پدیدۀ خوارج از همان زمانی که در جنگ صفین با حضرت علی به رویارویی پرداختند و به خاطر قبول نتیجۀ حکمیت حکم کفر آن بزرگوار را صادر کردند و پس از آن او را تنها گذاشتند، و سپس، کشته شدن بیشتر آنها در جنگ «نهروان» سخن گفته‌ام.

در نهایت به بررسی توطئه‌های خوارج علیه حضرت علی س توسط عبدالرحمن بن ملجم مرادی – که در نهایت توانست با ضربه‌هایی کاری آن بزرگوار را به شهادت برساند – پرداخته‌ام.

با ساعت‌ها و لحظات پایانی عمر امیر‌المؤمنین علی بن ابی‌طالب که با شهادت او پایان یافت خود را همراه نموده و سپس تصویری از نماز میت و کفن و دفن آن بزرگوار را ارایه داده‌ام.