مشخصات کتاب

خلفای راشدین از خلافت تا شهادت
تأليف:

صلاح عبد الفتاح خالدی


مترجم:

عبدالعزیز سلیمی